W sprawie:
zmiany planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok.

Data uchwały:
2014-12-16

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 13/2014

Podjęta przez:
Burmistrz Dzierzgonia


Uchwała wchodzi w życie:
2014-12-16