W sprawie:
sporządzenia i ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data uchwały:
2015-10-29

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 235/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-10-29