W sprawie:
wprowadzenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

Data uchwały:
2015-10-22

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 224/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-10-22