W sprawie:
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Data uchwały:
2015-10-29

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 231/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-11-13