W sprawie:
\sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży.

Data uchwały:
2015-10-29

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 232/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
Zarządzenie nr 232/2015