W sprawie:
\podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dzierzgoń za 111 kwartał 2015 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Data uchwały:
2015-10- 27

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 226/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
Zarządzenie nr 226/2015