W sprawie:
powołania Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

Data uchwały:
2014-12-15

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 11/2014

Podjęta przez:
Burmistrz Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2014-12-15