W sprawie:
\sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 79a ustawy o systemie oświaty

Data uchwały:
2015-10-13

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 218/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
Zarządzenie nr 218/2015