W sprawie:
\stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania Nr 10 w Tywęzach, powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Data uchwały:
2015-10-13

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 217/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
Zarządzenie nr 217/2015