W sprawie:
\zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Data uchwały:
2015-10- 09

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 214/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
Zarządzenie nr 214/2015