W sprawie:
\powołania Komisji Przetargowej

Data uchwały:
2015-10-09

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 213/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-10-09