W sprawie:
\upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do wykonywania zadań w imieniu Burmistrza Dzierzgonia w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Data uchwały:
2015-09-29

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 200/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
Zarządzenie nr 200/2015