W sprawie:
\upoważnienia pracownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów.

Data uchwały:
2015-09-29

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 199/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
Zarządzenie nr 199/2015