W sprawie:
\zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Data uchwały:
2015-09-28

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 196/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
Zarządzenie nr 196/2015