W sprawie:
\powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Dzierzgońsldego Ośrodka Kultury w Dzierzgoniu.

Data uchwały:
2015-09-24

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 195/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
Zarządzenie nr 195/2015