W sprawie:
\określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzgoń

Data uchwały:
2015- 09-16

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 192/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
Zarządzenie nr 192/2015