W sprawie:
\zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

Data uchwały:
2015-09- 07

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 188/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
Zarządzenie nr 188/2015