W sprawie:
\stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum w obwodzie głosowania Nr 10 w Tywęzach, powołanej dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Data uchwały:
2015-09-02

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 183/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
Zarządzenie nr 183/2015