W sprawie:
\archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 10 mają 2015 r.

Data uchwały:
2015-09- 02

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 182/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
Zarządzenie nr 182/2015