1. Małgorzata Cieśla - Przewodnicząca Komisji
  2. Zbigniew Czechowski - Zastępca Przewodniczącego
  3. Lucyna Maczyszyn
  4. Barbara Chwesiuk
  5. Paweł Zima