Działając na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks Wyborczy Burmistrz Dzierzgonia zapewnia w dniu wyborów bezpłatny transport pasażerski dla wszystkich wyborców. 

Uwzględniając ustawowe wytyczne, poniżej prezentujemy rozkłady jazdy, które będą obowiązywały w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego 09 czerwca 2024 r.