W sprawie:
zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Data uchwały:
2015-08-12

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 163/2015

Podjęta przez:
Burmistrz Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-08-12