W sprawie:
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015

Data uchwały:
2015-03-20

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 59/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-03-20