W sprawie:
sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.

Data uchwały:
2015-02-18

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 45/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-02-18