W sprawie:
umożliwienia odpracowania zadłużenia z tytułu niezapłaconego czynszu najmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Dzierzgoń najemcom będącym w trudnej

Data uchwały:
2015-03-16

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 43A/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-03-16