W sprawie:
zmieniające Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Dzierzgonia w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu za rok 2014

Data uchwały:
2015-01-16

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 23A/2015

Podjęta przez:
Burmistrz Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-01-16