W sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum w obwodzie głosowania Nr 9 w Stanowie, powołanej dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 wrz

Data uchwały:
2015-09-01

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 182/2015

Podjęta przez:
Burmistrz Dzierzgonia


Uchwała wchodzi w życie:
2015-09-01