W sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum
w obwodzie głosowania Nr 4 w Bągarcie, powolanej dla przeprowadzenia głosowania
w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.


Data uchwały:
2015-09-01

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 180/2015

Podjęta przez:
Burmistrz Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-09-01