W sprawie:
zmiany ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
w granicach administracyjnych gminy Dzierzgoń


Data uchwały:
2015-09-23

Numer uchwały:
IX/77/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.