W sprawie:
zgłoszenia Pana Piotra Klein do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Dzierzgoniu.

Data uchwały:
2015-08-31

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 179/2015

Podjęta przez:
Burmistrz Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-08-31