W sprawie:
sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.

Data uchwały:
2015-08-28

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 177/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-08-28