W sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum w obwodzie głosowania Nr 11 w Moranach, powołanej dla przerowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Data uchwały:
2015-08-28

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 176/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-08-28