W sprawie:
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przgotowawczą.

Data uchwały:
2015-08-28

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 175/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-08-28