W sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum w obwodzie głosowania nr 5 w Jasnej, powołanej dla przeprowadzenia głosowania w referendum
ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.


Data uchwały:
2015-08-20

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 170/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-08-20