W sprawie:
zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Zarządzenia nr 168/2015 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finasowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie...

Data uchwały:
2015-08-19

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 169/2015

Podjęta przez:
Busmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-08-19