INFORMACJA

W dniu 25 października 2015 r. od. godz. 7:00 do 21:00 odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.

W związku z powyższym, informujemy o możliwości dowozu osób niepełnosprawnych zamierzających wziąć udział w wyborach, a mających problem z dotarciem do lokalu wyborczego.

Osoby zainteresowane dowozem prosimy o kontakt telefoniczny:

- 21.10. 2015 r. do 23.10.2015 r. w godzinach urzędowania – nr tel. 55 276 25 01 wew. 31 lub 55 276 26 12.

    - w niedzielę (25 października 2015 r.) - w godz. od 7.00 do 21.00 - nr telefonu: 55 276 26 12

Burmistrz Dzierzgonia

/-/ Elżbieta Domańska