W sprawie:
zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na lata 2014-2017”


Data uchwały:
2015-08-27

Numer uchwały:
VIII/70/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
2015-08-27