W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
obrębu Nowiec w gminie Dzierzgoń w zakresie terenów urbanistycznych 08.MN/U oraz 14.G.


Data uchwały:
2015-08-27

Numer uchwały:
VIII/68/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.