W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego
obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Jasna, gmina Dzierzgoń.


Data uchwały:
2015-08-27

Numer uchwały:
VIII/67/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.