W sprawie:
zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Dzierzgoń konsultacji społecznych
Budżetu Obywatelskiego Gminy Dzierzgoń


Data uchwały:
2015-08-27

Numer uchwały:
VIII/64/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.