OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Dzierzgonia informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu do zatrudnienia na stanowisku ds. OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ wybrana została Pani Monika Redlin zamieszkała w Malborku.

Uzasadnienie wyboru albo nierozstrzygnięcia naboru:
Spośród kandydatów, którzy złożyli swoje oferty, Pani Monika Redlin uzyskała najwyższą ocenę punktową z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazała się szeroką wiedzą z zakresu zagadnień wymienionych w ogłoszeniu o naborze, a niezbędnej na przedmiotowym stanowisku pracy. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku administracja.

Dzierzgoń, 2015.09.24