OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Dzierzgonia informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu do zatrudnienia na stanowisku ds. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH wybrana została Pani Agata Miszczuk zamieszkała w Dzierzgoniu.

Uzasadnienie wyboru albo nierozstrzygnięcia naboru:
Kandydatka w sposób profesjonalny i wyczerpujący odpowiadała na postawione przez członków komisji pytania. Wykazała się dużym zasobem wiedzy. Posiada doświadczenie zawodowe oraz niezbędne kwalifikacje do pracy na przedmiotowym stanowisku.

Dzierzgoń, 2015.09.24