W sprawie:
powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej

Data uchwały:
2015-08-11

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 161/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-08-11