W sprawie:
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2015 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

Data uchwały:
2015-08-06

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 157/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-08-06