W sprawie:
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

Data uchwały:
2015-08-05

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 154/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-08-05