W sprawie:
sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Data uchwały:
2015-07-31

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 150/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-07-31