W sprawie:
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Data uchwały:
2015-07-30

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 147/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-07-30