W sprawie:
podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dzierzgoń za II kwartał 2015 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Data uchwały:
2015-07-27

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 143/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-07-27