W sprawie:
wyznaczenia osoby wykonującej niektóre czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Dzierzgonia

Data uchwały:
2015-07-21

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 141/2015

Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-07-21