W sprawie:
określenia warunków i trybu finansowania sportu w gminie Dzierzgoń

Data uchwały:
2014-12-30

Numer uchwały:
III/23/2014

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.